Kanariansaarten sinilippusatamat

Kanariansaarilla on 60 uimarantaa, joille on myönnetty sinilipputunnus ja siksi saaristo on kestävän matkailun kohde. Näitä hyviä käytäntöjä sovelletaan myös pienvenesatamissa. Saaristossa on lukuisia vierassatamia, joille on myönnetty tämä tunnustus, jolla palkitaan ympäristökasvatusta, vastuullista veden ja sähkön käyttöä, sekä valmiuksien esteettömyyttä ja turvallisuutta.

Contenido

Espanjassa on kaikkein eniten sinilipputunnuksen saaneita uimarantoja, joissa vierailijat pääsevät nauttimaan puhtaasta vedestä ja puhtaista valmiuksista, korkealuokkaisesta esteettömyydestä ja ympäristökasvatuksesta. Kanariansaaret ovat merkittävällä sijalla tässä luettelossa, sillä saarten 60 uimarannalle on myönnetty tämä tunnus. Pienvenesatamille myönnetyistä sinilipputunnuksista ei kuitenkaan ole yhtä paljon tietoa.

Kyseessä on pitkät perinteet omaava ympäristötunnus, jonka kehitti FEE (Ympäristökasvatuksen säätiö) ja jota koordinoi Espanjassa ADEAC (Ympäristökasvatuksen ja kuluttaja-asioiden yhdistys). Satamien hallinnointi kohdistetaan kestävämpien matkailukohteiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen keskittyen ympäristökasvatukseen, vastuulliseen veden ja sähkön käyttöön, esteettömyyteen ja turvallisuuteen.

Contenido

Ensimmäinen pienvenesatama Kanariansaarilla, joka sai sinilipputunnuksen 36 vuotta sitten, oli Los Gigantes, joka sijaitsee Tenerife koillisosassa erityisten suojelutoimien alueella, joka tunnetaan nimellä ”Franja Marina Teno-Rasca”, jossa on vedenalaisia luolia ja joka tunnetaan myös lukuisista alueella asustavista valaslajeista. Gran Canarialla ensimmäiset jo yli 30 vuotta sitten kestävyystunnuksen saaneet satamat olivat Mogánin ja Pasito Blancon satamat, jotka sijaitsevat Franja de Mogánin erityisten suojelutoimien alueella, jossa kasvaa cymodocea nodosa -sukuista levää ja jonka eläimistö on erityisen runsas. Näissä vesissä elää paljon merihevosia, kilpikonnia ja valaita. Biosfäärireservaatiksi julistetulla Lanzarote saarella sinilipputunnus on liehunut lähes saman ajan Puerto Caleron satamassa.

Contenido

Vuonna 2023 sinilipputunnus myönnettiin seuraaville satamille: Mogán ja Pasito Blanco Gran Canarialla, Puerto Calero Lanzarotella ja Real Club Náutico de Tenerife pienvenesatama, joka sijaitsee Santa Cruz de Tenerife. Sen lisäksi, että kaikki nämä neljä saariston satamaa täyttävät vaaditut ympäristönhallintakriteerit, ne ovat puhtaita, hoidettuja ja asianmukaisesti ylläpidettyjä. Kaikissa niissä käytetään tehokkaita toimia energian ja vedenkulutuksen vähentämiseen ja vierailijat saavat näissä asioissa neuvontaa.

Contenido

Sinilipputunnuksen omaavan pienvenesataman valitsevat veneilijät odottavat veneilyvalmiuksien olevan puhtaita ja turvallisia. Pitkän merimatkan jälkeen he haluavat varmistaa, että sekä pienvenesatamassa että telakka-alueella noudatetaan asianmukaista kaikentyyppisten jätteiden hallintaa, mukaan lukien jätevedet ja vaaralliset aineet, kuten akut, öljyt ja kemiallisten tuotteiden likaamat työvälineet, joita on käytetty veneiden korjauksissa. Pienvenesataman ympäristövaikutuksen hallinta on ensisijainen tekijä, sillä se tarkoittaa sitä, että pienvenesataman on otettava käyttöön määrättyjä toimenpiteitä, joilla vältetään ympäröivien vesien saastuminen.

Tiukat arviointikriteerit kattavat erilaisia aspekteja, sataman vesien puhtaudesta valmiuksien laatuun, esteettömyyteen sekä laiturien ja niiden ympäristön turvallisuuden tasoon. Näiden aspektien puitteissa odotetaan saatavan myös liikuntarajoitteisille tarkoitettuja palveluita, tunnistettavien symbolien käyttöä viestinnässä sekä säännöllisten tarkastusten suorittamista riskien vähentämiseksi. Lisäksi pienvenesatamien tulee toimia aktiivisesti osallistaakseen veneilijät ja vierailijat veden ja sähkön säästämiseen ja meriympäristön tuntemiseen.

Contenido

Sinilipputunnuksen saaneiden pienvenesatamien tulee vuoden aikana toteuttaa ympäristökasvatustoimia yhdessä paikallisen väestön ja vierailevien veneilijöiden kanssa. Lisäksi niiden täytyy antaa tietoa sataman läheisistä merialueista, jotka ovat suojelualueita ja herkempiä ihmisen vaikutuksille, laatimalla toimintasäännöt veneilyä varten näiden alueiden läheisyydessä. Tämä viestintä tulee toteuttaa tietopaneeleilla pienvenesatamien alueella siten, että ne ovat helposti kaikkien käyttäjien nähtävissä.

Contenido

Sinilipputunnus myönnetään pienvenesatamille vain vuodeksi kerrallaan ja se on voimassa vain siinä tapauksessa, että kyseinen satama täyttää kaikki myöntämiskriteereissä määritellyt vaatimukset. ADEAC (Ympäristökasvatuksen ja kuluttaja-asioiden yhdistys) voi tunnuksen myöntävänä toimielimenä suorittaa vuoden mittaan kaikki tarpeellisiksi katsomansa tarkastukset ja sillä on oikeus peruuttaa tunnus milloin hyvänsä siinä tapauksessa, että se katsoo, ettei satama enää täytä jotakin säännöstössä määritellyistä vaatimuksista.

Voidaksesi tietää, onko tietty pienvenesatama saanut tämän tunnuksen, sinun täytyy vain etsiä kyseistä symbolia Kanariansaarten satamien digitaalisista profiileista tai käydä sinilipputunnusten virallisella verkkosivulla lisätietojen saamiseksi.

Imagen